Miljö

 
Materialet i Vikingpeggen är ur miljösynpunkt ofarligt, liksom infärgningen och förpackningen. Allt material som ingår är certifierat, miljögodkänt och går utmärkt att återvinna. Vikingpeggen har högkvalitativa egenskaper beträffande hållbarhet och blir således inte kvar i naturen då du använder den golfrunda efter golfrunda. När dess livslängd är förbrukad går den lätt att återvinna. Framtagningen av en träpegg däremot innebär en rad olika moment såsom avverkning, (regnskog), kapning, sågning, svarvning och lackering. Detta för att sedan slå av den på första försöket. Fundera på hur miljövänligt det är?